Rezervácia

Váš pobyt v našich apartmánoch vo Vysokých Tatrách si môžete najrýchlejšie rezervovať nižšie uvedeným formulárom, alebo telefonicky. Ak máte záujem rezervovať si Váš pobyt v sezóne, urobte tak s dostatočným časovým predstihom. Vaša rezerváciu potvrdíme obratom, na Vami uvedený kontakt najneskôr do 24 hodín.

Objednávka sa stáva pre nás záväzná v okamihu zaplatenia zálohy za objednaný pobyt. Zvyšná čiastka platby sa hradí na začiatku pobytu.

Rezervácia apartmánu


Údaje o pobyteÚdaje o klientovi


Dôležite informácie


O zmene príchodu vás prosíme informovať na náš tel. kontakt +421917064074!